הפוסט מיועד לבדוק איך תראה התוצאה בלה בלה של המכרז יפה הנתון שהלך לגן.

כל תושבי הדרום דרוכים למסכי הטלויזיה בעקבות הללשיג גיג דעדנשהד עשגנגישח של היום הרי שכל מי שמסתכל הלך לשם.

לכן זה קיים.

More...